Бележки


Съвпадения 51 to 100 of 392


   Бележки   Свързано с 
51 в ГСмолница . . Нина (I6375)
 
52 в ГФР ~ Ана Мария (I6152)
 
53 в Добрич Димитър (I7380)
 
54 в Добрич отдавна Дечка (I5932)
 
55 в Добрич отдвна Неделя (I5901)
 
56 в Дончево Тодорка (I6054)
 
57 в Драганово Тодорка (I5877)
 
58 в Ези Бей Велика (I6166)
 
59 в Ени махла Неделя (I5934)
 
60 в Ени Махла Тодор (I7430)
 
61 в Каралез (Ст.Караджа) сега в града Цона (I6082)
 
62 в Козлодуйци Димка (I7451)
 
63 в Ловчанци Йордан (I7356)
 
64 в Миладиновци КОЛЕВА, Василка (I7371)
 
65 в Паскалево Цона (I7365)
 
66 в Паскалево Николина (I7459)
 
67 в С. Смолница Кольо (I7379)
 
68 в София Минчо (I5188)
 
69 в София Георги (I5338)
 
70 в София Виолета (I6318)
 
71 в София Иван (I6357)
 
72 в София Йорданка (I7582)
 
73 в СССР - Женен 56 по време на бригадирското движение Сергей (I7325)
 
74 в Тервел Димитър (I5787)
 
75 в. Ловчанци Мита (I7438)
 
76 Варна ЧАНОВ, Кольо (I7614)
 
77 Варна ЖЕЛЯЗКОВА, Марияна (I7643)
 
78 Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски (на стар правопис: Василъ Лѣвскій) е български национален герой. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО). Известен е и като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от османско иго. Пътува по страната и създава частни революционни комитети, които да подготвят обща революция.[1] Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание. Създадената от него революционна мрежа е основата, върху която стъпват организаторите на Априлското въстание през 1876 г. КУНЧЕВ, Васил "Левски" (I0002754)
 
79 венчани от о. Димитър Рамаданов Семейство F600012
 
80 вет. доктор Съби (I7639)
 
81 Вичо казанджията Велико (I6087)
 
82 Водач на Женското възстание по време на Първата световна война. Деля (I0001804)
 
83 водопроводчика - 1942 Слави (I5593)
 
84 военен Стоян (I7389)
 
85 Всички имена над Кунчо са според http://bulrod2.blogspot.com/2012/01/blog-post_12.html Кунчо (I4478)
 
86 във Варна Иванка (I5231)
 
87 във Варна Гина (I5847)
 
88 във Варна Георги (I5921)
 
89 във Варна Минчо (I6061)
 
90 във Варна Господин Костадин (I5819)
 
91 във Варна до аквариума Митьо (I5793)
 
92 във Ведрина - поч. 1894 г. СТОЯНОВА, Стояна (I7612)
 
93 във Владимирово Станка (I7374)
 
94 въвВарна Цонка (I5132)
 
95 въвВарна Кольо (I6245)
 
96 възстановява селсата.чешма с фронтоваците 1986 г Йордан (I6272)
 
97 ГАЙДАРДЖИЕВИЯТ РОД - ГАЙДАРДЖИ ОЛАР
Първите заселници, които дошли и заселили с.Суютчук са Стоян Иванов и двамата му братя Кольо Иванов и Янаки Иванов дошли от Ямболско с. Ешиклии (на български Магарево. Тримата братя са дошли в с.Суютчук, но не останали тук, а заминали за южна Русия (Бесарабия) където преживяли няколко години. Не им харесало и двамата братя се връшат отново в Суютчук, а брат им останал в селото което се казва Черковна. От родното си село братята дошли с прякора Кьосоолу, но след заселването си тук стават Гайдарджийски защото първият брат Стоян бил Гайдарджия.Описаният по - долу род е на Гайдарджията, а втория брат Кольо със синовете си - Иван, Янаки, Петко и Стойко отишли в града през освободителната война за да се предпази от грабителите черкези и остават жители на града.

Данните са събрани от разкази на стари хора в Рилци. Записването започва през 1984 год. от Съби Митев Андонов.

Изпочник: http://rodoslovie.free.bg/gaydardzhieviqt_rod.html 
ИВАНОВ, Стоян (I5107)
 
98 гайдарджията ИВАНОВ, Стоян (I5107)
 
99 ген.д-р на Маяк Цветан (I6277)
 
100 Георги Дулев е автор на "Кратка история на с. Белица"
http://selobelica.eu/downloadfile.php?get=Belica_history_Georgi_Dulev_1983.zip 
ДУЛЕВ, Георги (I3034)
 
↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени