Иван ГЕОРГИЕВ

Иван ГЕОРГИЕВ

Мъж 1923 - 1945  (22 години) Има 6 предци но няма наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени