Ангел СПАСОВ

Ангел СПАСОВ

Мъж 1904 - 1990  (85 години) Има няма предци но 37 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени