Стефана СПАСОВА

Стефана СПАСОВА

Жена 1902 - 1990  (88 години) Има няма предци но 37 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени