Петър КОЛЕВ СПИРОВ

Петър КОЛЕВ СПИРОВ

Мъж 1945 - 2007  (61 години) Има 11 предци и 5 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени