Георги ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ

Георги ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ

Мъж 1914 - 1999  (85 години) Има няма предци но 38 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени