Димитър ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ, Va16

Димитър ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ, Va16

Мъж 1912 - 1998  (85 години) Има 6 предци и 21 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени