Стояна ПЕТКОВА КАРАИВАНОВА

Стояна ПЕТКОВА КАРАИВАНОВА

Жена Има 3 предци и 5 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени