Атанаска СМИЛЯНОВА ВОЙЧЕВА

Атанаска СМИЛЯНОВА ВОЙЧЕВА

Жена Има 2 предци и един наследник в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени