Елисавета ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

Елисавета ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

Жена Има 2 предци и 2 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени