Мария ПЕТРОВА ВОЙЧЕВА

Мария ПЕТРОВА ВОЙЧЕВА

Жена 1901 - 1991  (90 години) Има 7 предци и 17 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени