Немога да изпълня заявката: SELECT display, tng_xnotes.note as note, tng_notelinks.eventID as eventID, tng_notelinks.xnoteID as xnoteID, tng_notelinks.ID as ID, noteID FROM tng_notelinks LEFT JOIN tng_xnotes on tng_notelinks.xnoteID = tng_xnotes.ID AND tng_notelinks.gedcom = tng_xnotes.gedcom LEFT JOIN tng_events ON tng_notelinks.eventID = tng_events.eventID LEFT JOIN tng_eventtypes on tng_eventtypes.eventtypeID = tng_events.eventtypeID WHERE tng_notelinks.persfamID="I3736" AND tng_notelinks.gedcom="0000001" AND secret != "1" ORDER BY eventdatetr, tng_eventtypes.ordernum, tag, tng_notelinks.ordernum, ID