Екатерина Младенова НИКОЛОВА

Екатерина Младенова НИКОЛОВА

Жена 1911 - 2004  (93 години) Има 2 предци и 11 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени