Ангел Тодоров КРЪСТЕВ

Ангел Тодоров КРЪСТЕВ

Мъж 1910 - 2002  (92 години) Има 7 предци и 11 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени