Милка Атанасова НАЙДЕНОВА

Милка Атанасова НАЙДЕНОВА

Жена Има 15 предци и 11 наследници в неговото/нейното родословно дърво.

↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени