Ихтиман

ИхтиманВРЪЗКИ В УИКИПЕДИЯ ЗА
Ихтиман
[Ихтиман]
 
 


Бележки: Ихтима̀н е град в Западна България. Намира се в Софийска област и е административен център на Община Ихтиман. Присъщият за града диалект (в Ихтиманското поле, по река Марица стига до Пазарджик) принадлежи към северната група югозападни говори.

Преди сегашното си име градът е носел името "Стипон" (от лат. stipo — „гъсто набутвам“, „населвам“, също и stipator (мн. ч.) — „каравана“, „охрана“). Градът е бил римска станция, охраняваща важната пътна артерия Виа Милитарис към Константинопол. Става и византийска, и българска охранителна станция, като последните изместват центъра на охрана към Траянова врата.

След османското нашествие името на града се променя с течение на времето до сегашното Ихтиман. Предполага се, че е от турски корен. Няма задълбочени изследвания относно произхода на името на града. Има легенди, разказващи, че при завземането турският паша, виждайки гъстата мъгла над котловината, възкликва „Их туман“, което трябвало да значи „Брей, че мъгла“. В сегашния турски език мъгла е pus или sis. Има няколко възможности за името:

бълг.: от народното име за Петльовден — Ихтим, Ихтима, който също е и празникът за почитане на патриарх Евтимий (Евтим → Ивтим → Ихтим → Ихтима);
тур.: ihtimam — „усилие“, „грижа“ (положени при превзаменето на града); възможно е името Ихтимам да се е развило към по-лесното за изговаряне Ихтиман;
тур.: ihaman — ih+aman (их-аман) — естественото възклицание на всеки, преминаващ през града, поради гъстата мъгла, калта и ромите, като името би могло да се е развило до съкратената си форма днес;
рус.: их туман — превежда се като „Ех, че мъгла“;
тур.: според Евлия Челеби името му идва от двете думи ахид и еман, защото Лала Шахин Паша без война е взел това градче.
По данни на непубликуван досега изцяло османски данъчен регистър от 1515 г., който съдържа описи на град Пловдив и селата около него с имотите и населението им, съхраняван понастоящем в Генералния държавен архив на Република Турция в Истанбул под сигнатура BOA TD 77, с фотокопие в ОО на НБКМ — София, може да се проследи миграцията на хора от града в посока към Пловдивско. Под описа на село Кочево (Пловдивско), споменато под името Кочач, към поименния списък на жителите на селото е отбелязан и някой си "Мустафа, син на Ихтиманлъ" (т.е. на Ихтиманлията), което е пряко указание за съществуването на населено място с име Ихтиман в първата половина на XVI в., а също и на това, че в него са живели както християни, така и мюсюлмани:

Град/Село : Latitude: 42.4382418, Longitude: 23.8161718

Немога да изпълня заявката: SELECT medialinkID, description, notes, altdescription, altnotes, usecollfolder, mediatypeID, personID, tng_medialinks.mediaID as mediaID, thumbpath, status, plot, eventID, alwayson, path, form, abspath, newwindow FROM (tng_medialinks, tng_media) WHERE tng_medialinks.personID="Ихтиман" AND tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID and dontshow != 1 AND (tng_medialinks.gedcom = "0000001" || tng_medialinks.gedcom = "") ORDER BY eventID, mediatypeID, ordernum