Стамболово, Софийска област

Стамболово, Софийска областВРЪЗКИ В УИКИПЕДИЯ ЗА
Стамболово, Софийска област
[Стамболово] [Софийска област]
 
 


Бележки: На изток от селото, в Кюйдере са намерени останки от тухли и парченца глинени съдове, което доказва, че в далечното минало там са живели хора. На запад от кладенчето за вода в дерето има следи от черква. Над него се намира стръмното връхче "Калето" със западен дувар на самия връх, с водопровод от глинени тръби от местността Кюнците, под връх Каракос на Черни рид. По пътя към Долнобанското поле и Пчелински бани има останки от околовръстен ров за укрепление.
В местнастта Асара - бѝло на Черни рид, на запад от селото са останали следи от стари обитатели. На поляна в източния край се намират следи от черква. Самата поляна е подравнена от човешка ръка. По западния склон се спуска път, наречен "Бачолу", който води към старото селище с име Оташлия.
През турското робство селото се нарича Кабааплий. По свидетелства на местни жители в него до 1805 г. не е имало българско семейство. Заселниците са заварили само Дели Милчо - ратай на турците.
Около 1810/12 г. минават черкези, кърджалии, които опожаряват до основи съседните села Оташлия и Вържебара. В Кабааплий се заселват семейства от изгорените села, а също преселници от Горна и Долна Василица, Очуша, Горно Вършило, Вакарел, Самоков, Черньово, Боерица, Ветрен.
След Освобождението селото е прекръстено на Стамболово в чест на Стефан Стамболов. На 21 октомври 1891 г. той присъства на освещаването на училищната сграда и църквата, като дарява църковната камбана.
Към 1947/48 г. селото се преименува на Бодрово, на името на съветския посланик Михаил Бодров. Така остава до 1990/91 г., когато се възстановява името Стамболово.
Източник: "Стамболово. История и бит" Теменужка Бонева, Печатница "Кацаров" - Ихтиман, 2006 г.

Град/Село : Latitude: 42.400549, Longitude: 23.812960900000007

Немога да изпълня заявката: SELECT medialinkID, description, notes, altdescription, altnotes, usecollfolder, mediatypeID, personID, tng_medialinks.mediaID as mediaID, thumbpath, status, plot, eventID, alwayson, path, form, abspath, newwindow FROM (tng_medialinks, tng_media) WHERE tng_medialinks.personID="Стамболово, Софийска област" AND tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID and dontshow != 1 AND (tng_medialinks.gedcom = "0000001" || tng_medialinks.gedcom = "") ORDER BY eventID, mediatypeID, ordernum