Резултати от търсенето


Съвпадения 1 to 49 of 49 за Фамилия е ПЕТРОВА И Дърво е бг1

   Фамилия, Име    Роден    ИН на Личност 
1
ПЕТРОВА, Анастасия
   I14541
2
ПЕТРОВА, Вера
   I15017
3
ПЕТРОВА, Верка
 р. Сливница  I19431
4
ПЕТРОВА, Неделя
   I15426
5
ПЕТРОВА, Стана
   I15018
6
ПЕТРОВА, Танка
   I15427
7
ПЕТРОВА, Адрияна
   I19383
8
ПЕТРОВА, Ана
   I7601
9
ПЕТРОВА, Ана
 р. 1839 Байлово, Софийска област  I3684
10
ПЕТРОВА, Ана
 р. 1896 Байлово, Софийска област  I11247
11
ПЕТРОВА, Анка
   I4942
12
ПЕТРОВА, Антония
   I19389
13
ПЕТРОВА, Виктория Ивайлова
 р. 29 фев 2000 София  I0003020
14
ПЕТРОВА, Вълка
 р. 1850? Чеканчево, Софийска област  I10434
15
ПЕТРОВА, Габриела
   I19381
16
ПЕТРОВА, Габриела
   I17671
17
ПЕТРОВА, Елена
 р. 1889 Чеканчево, Софийска област  I12676
18
ПЕТРОВА, Елена
 р. 1970 София  I4870
19
ПЕТРОВА, Елица
   I0001105
20
ПЕТРОВА, Ива Ивайлова
 р. 29 януар 2005 София  I0003021
21
ПЕТРОВА, Иванка
 р. 1825? Долно Камарци, Софийска област  I12721
22
ПЕТРОВА, Иванка
   I17669
23
ПЕТРОВА, Ивелина
   I19385
24
ПЕТРОВА, Йовка
 р. 1932  I17677
25
ПЕТРОВА, Йорданка
   I0002202
26
ПЕТРОВА, Катерина
 р. 1871 Саранци?  I11425
27
ПЕТРОВА, Катерина Людмилова
   I600167
28
ПЕТРОВА, Кристина
   I17672
29
ПЕТРОВА, Латина
 р. 1908 Чеканчево, Софийска област  I12678
30
ПЕТРОВА, Мария
   I0002201
31
ПЕТРОВА, Мария
 р. 1878 Чеканчево, Софийска област  I12675
32
ПЕТРОВА, Мария
 р. 21 януар 1951  I3533
33
ПЕТРОВА, Марияна
 р. 21051964 Нови пазар  I4637
34
ПЕТРОВА, Милда
   I17680
35
ПЕТРОВА, Милена Людмилова
   I600164
36
ПЕТРОВА, Митра
 р. 1818 Долно Камарци?  I8362
37
ПЕТРОВА, Надежда
   I15756
38
ПЕТРОВА, Параскева
 р. 1881 Байлово, Софийска област  I11227
39
ПЕТРОВА, Параскева
 р. 1904 Чеканчево, Софийска област  I12679
40
ПЕТРОВА, Пенка
   I17670
41
ПЕТРОВА, Преслава Емилова
   I0002479
42
ПЕТРОВА, Росанка
   I0002198
43
ПЕТРОВА, Силвия
 р. 1966  I0002778
44
ПЕТРОВА, Снежана
 р. 10 Окт 1942 Яковица, Област Кърджали  I10685
45
ПЕТРОВА, Стойка
 р. 1830 Стъргел, Софийска област  I9012
46
ПЕТРОВА, Трендафила
 р. 1904 Чеканчево, Софийска област  I12680
47
ПЕТРОВА, Цвета
 р. 1902 Чеканчево, Софийска област  I13001
48
ПЕТРОВА, Цона
 р. 1868 Смолско, Софийска област  I12687
49
ПЕТРОВА, Янита
 р. октомври 1965 София  I4869
↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени