Резултати от търсенето


Съвпадения 1 to 43 of 43 за Фамилия е РАНЧОВСКА И Дърво е бг1

   Фамилия, Име    Роден    ИН на Личност 
1
РАНЧОВСКА, Ана
 р. 1893 Макоцево, Софийска област  I4417
2
РАНЧОВСКА, Ана
 р. 1904 Макоцево, Софийска област  I8892
3
РАНЧОВСКА, Богдана
 р. 1912 Макоцево, Софийска област  I12138
4
РАНЧОВСКА, Гана
 р. 1818 Макоцево, Софийска област  I7123
5
РАНЧОВСКА, Димитра
 р. 1847 Макоцево, Софийска област  I6942
6
РАНЧОВСКА, Димитра
 р. 1882 Макоцево, Софийска област  I7945
7
РАНЧОВСКА, Добра
 р. 1901 Макоцево, Софийска област  I8891
8
РАНЧОВСКА, Елена
 р. 1866 Макоцево, Софийска област  I6898
9
РАНЧОВСКА, Елена
 р. 1914 Макоцево, Софийска област  I12507
10
РАНЧОВСКА, Захарина
 р. 1895 Макоцево, Софийска област  I8986
11
РАНЧОВСКА, Злата
 р. 1842 Долно Камарци, Софийска област  I8976
12
РАНЧОВСКА, Иванка
 р. 1869 Макоцево, Софийска област  I4598
13
РАНЧОВСКА, Иванка
 р. 1896 Макоцево, Софийска област  I8868
14
РАНЧОВСКА, Иванка
 р. 1924 Макоцево, Софийска област  I9593
15
РАНЧОВСКА, Йона
 р. 1887 Макоцево, Софийска област  I7947
16
РАНЧОВСКА, Йона
 р. 1895 Макоцево, Софийска област  I8867
17
РАНЧОВСКА, Йордана
 р. 1901 Макоцево, Софийска област  I4420
18
РАНЧОВСКА, Лиляна
 р. 1926 Макоцево, Софийска област  I9594
19
РАНЧОВСКА, Мария
 р. ок.1828 Макоцево, Софийска област  I6946
20
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1851 Макоцево, Софийска област  I8975
21
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1856 Макоцево, Софийска област  I8874
22
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1857 Макоцево, Софийска област  I11085
23
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1874 Макоцево, Софийска област  I7136
24
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1880 Макоцево, Софийска област  I11050
25
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1881 Макоцево, Софийска област  I4412
26
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1883 Макоцево, Софийска област  I7814
27
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1888 Макоцево, Софийска област  I8866
28
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1890 Макоцево, Софийска област  I7949
29
РАНЧОВСКА, Мария
 р. 1898 Макоцево, Софийска област  I8890
30
РАНЧОВСКА, Нейка
 р. ок.1800 Макоцево, Софийска област  I12756
31
РАНЧОВСКА, Нейка
 р. 1827 Макоцево, Софийска област  I4693
32
РАНЧОВСКА, Нейка
 р. 1887 Макоцево, Софийска област  I8887
33
РАНЧОВСКА, Парашкева
 р. 1886 Макоцево, Софийска област  I4414
34
РАНЧОВСКА, Пена
 р. 1924 Макоцево, Софийска област  I12140
35
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1840? Макоцево, Софийска област  I5016
36
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1841 Макоцево, Софийска област  I6934
37
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1854 Макоцево, Софийска област  I8873
38
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1854 Макоцево, Софийска област  I10256
39
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1868 Макоцево, Софийска област  I8982
40
РАНЧОВСКА, Петра
 р. 1914 Макоцево, Софийска област  I3881
41
РАНЧОВСКА, Рада
 р. ок.1792 Макоцево, Софийска област  I6844
42
РАНЧОВСКА, Стоянка
 р. 1872 Макоцево, Софийска област  I6529
43
РАНЧОВСКА, Суса
 р. 1860 Макоцево, Софийска област  I8875
↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени