Гробище град Ихтиман, Ихтиман, Община Ихтиман, София Област, България


Latitude: 42.4382418, Longitude: 23.8161718

All Burials Ихтиман

  Фамилия, Име Роден Починал Погребан Spouse(s)
1. ГЕОРГИЕВ, Петър 15 Авг 1925Мухово, Софийска областНамери всички Личности със събития свързани с това мястоИхтиманНамери всички Личности със събития свързани с това мястоГЕОРГИЕВА, Мария
2. ГЕОРГИЕВ, Стоил ИхтиманНамери всички Личности със събития свързани с това мястоГЕОРГИЕВА, Милена
ГЕОРГИЕВА, Милена
3. ГЕОРГИЕВА, Мария ИхтиманНамери всички Личности със събития свързани с това мястоГЕОРГИЕВ, Петър
4. КИЧУКОВ, Д МуховоНамери всички Личности със събития свързани с това мястоМуховоНамери всички Личности със събития свързани с това мястоКИЧУКОВА, Неделя
5. КИЧУКОВ, Стоян 28 Фев 1928Мухово, Софийска областНамери всички Личности със събития свързани с това мястоИхтиманНамери всички Личности със събития свързани с това мястоКИЧУКОВА, Кръстана
6. АНГЕЛОВА ЦЕРОВСКА, Богдана 19191960ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ, Райчо


↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени