Тополи, Варна, България, БългарияAll Burials Оряхово

  Фамилия, Име Роден Починал Погребан Spouse(s)
1. СТОЯНОВ БЕКЯРОВ, Кирил ОряховоНамери всички Личности със събития свързани с това мястоБЕКЯРОВА, Марица
2. БЕКЯРОВА, Марица ОряховоНамери всички Личности със събития свързани с това мястоСТОЯНОВ БЕКЯРОВ, Кирил
3. СТАНЕВА БОЛДИШКОВА :(ГАМАНСКА), Марийка 1922Крушовене, Област ПлевенНамери всички Личности със събития свързани с това място2005ОряховоНамери всички Личности със събития свързани с това място2005МАРИНОВ ГАМАНСКИ, Васил
4. МАРИНОВ ГАМАНСКИ, Васил 1908ОряховоНамери всички Личности със събития свързани с това място1974 г.ОряховоНамери всички Личности със събития свързани с това място1974СТАНЕВА БОЛДИШКОВА :(ГАМАНСКА), Марийка


↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени