Статистики


 Описание   Quantity 
Общо личности 20,337  
Общо Мъже 10,402 (51.15%)  
Общо Жени 9,292 (45.69%)  
Общо Неизвестен Пол 643 (3.16%)  
Общо Живи 5,469  
Общо Семейства 7,025  
Общо Уникални Фамилни Имена 2,753  
Общо Снимки 159  
Общо Документи 18  
Общо Надгробни плочи 9  
Общо Истории 1  
Общо Записки 0  
Общо Видео 3  
Общо Бележити Българи 3  
Общо Документи 0  
Общо Личности 5  
Общо Манастири и Църкви 5  
Общо Медали, грамоти, дипломи и отличия 3  
Общо Населени места 12  
Общо Обяви 2  
Общо Профилни снимки 656  
Общо Семейни снимки 72  
Общо Статии 2  
Общо Търси се 1  
Общо Упътване 2  
Общо Източници 17  
Средна продължителност на живота1 64 години, 114 дни  
Най-рано роден/а  16.08  

 Най-дълго живял1   години 
Рада Чуркова 110 години  
Филип Тотоманов 105 години  
Рада Величкова 105 години  
Никола Клечков 103 години  
Рада 103 години  
Андрей Начов 102 години  
Мильо Йончов 102 години  
Марийка Станкова 102 години  
Димитър Караоланов 101 години  
Гина 101 години  


1 Изчисленията за годините са на базата на зададени дата на раждане и дата на смърт за човека. Поради наличието на незададени или непълни дати например дата на смърте посочена само като "1945" или "Преди 1860"), тези изчисления не могат да бъдат 100% точни.

Повече информация за това дърво↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени