Списък Фамилни имена: Започва с (


Всички фамилии започващи с (, сортирани по азбучен ред (Всички личности):

Кликнете на фамилното име, за да видите всички хора с тази фамилия.   Начална страница на Фамилиите  |  Покажи всички Фамилии

1. (...)БОГДАНОВА (1)
2. (...)ГИНОВА (5)
3. (...)КИРКОВА (1)
4. (...)КРАТУНКОВА (1)
5. (...)ПАНОВА (1)
6. (...)РУСАЛОВА (4)
7. (БОГДАНОВА)ГАТОВА (1)
8. (БОЖЕВА) (1)
9. (БОЖЕВА)ГИНОВА (1)
10. Р. (ВАТЕВА)ГИНОВА (1)
11. (ВЪТОВА) (3)
12. (ВЪТОВА)КРАТУНКОВА (1)
13. ЦВЕТАНОВА (ГАДЖЕВА) ЦВЕТКОВА (1)
14. (ГАНЕВА)ВЪТОВА (1)
15. ВАСИЛЕВА (ГАТОВА)БОЖЕВА (1)
16. БЛАГОЕВА (ГИНОВА) (1)
17. ТОДОРОВА (ГИНОВА) (1)
18. РАНГЕЛОВА (ГИНОВА) (1)
   19. ВАСИЛЕВА (ГИНОВА) (1)
20. СТОИМЕНОВА (ГИНОВА) (1)
21. ДАФОВА (ГИНОВА) (1)
22. ЦОНКОВА (ГИНОВА) (1)
23. ПЕТРОВА (ГИНОВА) (1)
24. ВЕЛИЧКОВА (ГИНОВА) (2)
25. ЙОРДАНОВА (ГИНОВА) (1)
26. МИЛУШЕВА (ГИНОВА) (1)
27. ИВАНОВА (ГИНОВА) (4)
28. СТОИЛОВА (ГИНОВА) СЛАВЧЕВА (1)
29. МИЛАНОВА (ГИНОВА)БОГДАНОВА (1)
30. ТОДОРОВА (ГИНОВА)БОГДАНОВА (1)
31. ВЕЛКОВА (ГИНОВА)БОГДАНОВА (1)
32. (ГИНОВА)БОГДАНОВА (1)
33. ВЕЛКОВА (ГИНОВА)ДИАМАНДИЕВА (1)
34. СТОЯНОВА (ГИНОВА)ДИНГИЛЕВА (1)
35. РУМЕНОВА (ГИНОВА)КИСИМОВА (1)
36. ПЕТКОВА (ГИНОВА)КИСИМОВА (1)
   37. ВЕЛКОВА (ГИНОВА)КИЧУКОВА (1)
38. ЛАЗАРОВА (ГИНОВА)КРАТУНКОВА (1)
39. ВЕЛКОВА (ГИНОВА)КУТЕВА (1)
40. ЛАЗАРОВА (ГИНОВА)ПАНОВА (1)
41. СТОИЛОВА (ГИНОВА)РАДИВЧЕВА (1)
42. ПЕТКОВА (ГИНОВА)РУСАЛОВА (1)
43. МИЛАНОВА (ГИНОВА)СТОЕНЧЕВА (1)
44. ИВАНОВА (ГИНОВА)ТИТОВА (1)
45. ЛАЗАРОВА (ГИНОВА)ТОПАЛОВА (1)
46. ДАФОВА (ГИНОВА)УЗУНОВА (1)
47. НИКОЛОВА (ГИНОВА)УЗУНОВА (2)
48. (ДИАМАНДИЕВА) (2)
49. ДИМ. (ДИНГИЛЕВА) (2)
50. АНГЕЛОВА (КАДИНОВА ) КЪНЕВА (1)
51. (КЕРЕЗОВА)ГИНОВА (1)
52. ВАСИЛЕВА (КИРКОВА) (1)
53. (КИРКОВА)ГИНОВА (2)
54. (КИЧУКОВА) (1)
   55. (КРАТУНКОВА) (1)
56. (КРАТУНКОВА)ГИНОВА (2)
57. ПЕТРОВА (КУЗЕВА) (1)
58. (КУЗЕВА) (2)
59. ИВАНОВА (КУЗЕВА) (1)
60. ПЕТКОВА (КУЗЕВА)АРНАУДОВА (1)
61. ПЕТКОВА (КУЗЕВА)КИРКОВА (2)
62. ПЕТКОВА (КУЗЕВА)ХАДЖИЕВА (1)
63. (КУТЕВА) (1)
64. ГЕОРГИЕВА (МИНЕВА) (2)
65. (МИНЕВА)ДОБРЕВА (1)
66. (МОМЧИЛОВА)ГИНОВА (1)
67. ЗАПРЯНОВА (ПАНОВА) (1)
68. (РАДИВЧЕВА) (1)
69. СТОИЛОВА (РУСАЛОВА) (1)
70. ИВАНОВА (РУСАЛОВА) (2)
71. СТОИЛОВА (РУСАЛОВА)ТОПАЛОВА (1)
72. АНГЕЛОВА (СЛАВКОВА)СЛАВЧЕВА (1)
   73. КОСТАДИНОВА (СЛАВЧЕВА)СТАНКОВА (1)
74. (СОНТОВА)ГИНОВА (1)
75. СТ. (СТАЙКОВА)ГИНОВА (1)
76. (СТОЕНЧЕВА) (2)
77. (СТОЕНЧЕВА)УЗУНОВА (1)
78. (ТОДЕВА) (1)
79. ИВАНОВА (ТОПАЛОВА) (1)
80. (ТОПАЛОВА) (1)
81. (ТОПАЛОВА)ГИНОВА (2)
82. (ТОПАЛОВА)КУЗЕВА (1)
83. (УЗУНОВА) (5)
84. (УЗУНОВА)ГИНОВА (1)
85. НИКОЛОВА (УЗУНОВА)КРАТУНКОВА (1)
86. АНДОНОВА (ХАДЖИЕВА) (1)
87. МАНОЛОВА (ХАДЖИЕВА) (1)
88. (ХАДЖИЕВА)ГИНОВА (1)
89. (ЧОЛАКОВА)УЗУНОВА (1)↓ -> ↓

// (c) 2015 Всички права запазени