Най-Новото Добавено


Здравейте,
вече имаме Форум, където всеки може да дискутира неща, свързани с хора, род и семейство или проблеми с използването на сайта. Заповядайте! Форума е достъпен от Менюто "Ресурси" и "Връзки" или директно на адрес:

http://rodnini.com/forum


Упътване за въвеждане на информация в сайта http://rodnini.com/forum/index.php?topic=4.msg4#msg4


Нашите Фейсбук страница и група за дискусии свързани с темата: https://www.facebook.com/rodninicom


https://www.facebook.com/groups/rodninicom/Немога да изпълня заявката: SELECT distinct tng_media.mediaID as mediaID, description , tng_media.notes, thumbpath, path, form, mediatypeID, tng_media.gedcom as gedcom, alwayson, usecollfolder, DATE_FORMAT(changedate,'%e %b %Y') as changedatef, changedby, status, plot, abspath, newwindow FROM tng_media LEFT JOIN tng_medialinks on tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID WHERE (tng_media.gedcom = "0000001" || tng_media.gedcom = "") AND mediatypeID = "photos" ORDER BY changedate DESC, description LIMIT 40